Cuộc thi được diễn ra với 2 vòng thi là vòng sơ loại (trực tuyến, thiết kế sáng tạo mô hình AI Robotics) và vòng chung kết (trực tiếp tại TPHCM, lập trình nhiệm vụ với Robot AI), với vòng thi vòng loại các bảng đều có chung đề thi (xem thêm đề thi và bảng điểm vòng sơ loại). Đối với vòng chung kết, mỗi bảng có đề thi và bảng điểm riêng, thông tin chi tiết như sau:

Video minh họa đề thi chung kết

Bảng

Dành cho thí sinh trong nhóm tuổi 7-14 (sinh năm 2010-2017), mỗi đội thi gồm 2 thí sinh và 1 giáo viên hướng dẫn.

Video minh họa đề thi chung kết

Bảng

Dành cho thí sinh trong nhóm tuổi 13-18 (sinh năm 2006-2011), mỗi đội thi gồm 2 thí sinh và 1 giáo viên hướng dẫn.

Video minh họa đề thi chung kết

Bảng

Dành cho thí sinh trong nhóm tuổi 15-23 (sinh năm 2001-2009), mỗi đội thi gồm 2-6 thí sinh và 1 giáo viên hướng dẫn.

Video minh họa đề thi chung kết

Bảng

Dành cho thí sinh trong nhóm tuổi 15-23 (sinh năm 2001-2009), mỗi đội thi gồm 2-6 thí sinh và 1 giáo viên hướng dẫn.